Spring til indhold

Regulering af vandløb

Vandløbsprojekter kræver en reguleringsgodkendelse, hvis man ønsker at:

  • ændre skikkelse af åbne vandløb, det vil sige forløb, bredde, bundkote og skråninganlæg
  • omlægning af rørlagte vandløb i forbindelse med sammenfald eller ændring af placering og/eller dimensioner
  • rørlægninger
  • genåbninger
  • anlæg af nye vandløb
  • etablering/ændring af udpumpningsanlæg
  • etablering/ændring af opstemningsanlæg
  • etablering/ændring af broer eller overkørsler.

 Søg om regulering af vandløb

Du kan finde flere oplysninger i pjecen Regulering af vandløb, her på siden.