Spring til indhold

Opbevaring af data

  • Kommunen opbevarer dine data og følger offentlighedslovens regler om journalpligt samt arkivlovgivningen, når vi skal fastlægge, hvor længe dine oplysninger vil blive opbevaret.