Spring til indhold

Databeskyttelsesrådgiveren er din hjælp

 • Du er altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver, hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger.
 • Databeskyttelsesrådgiveren kan hjælpe med:
  • spørgsmål om Vordingborg Kommunes håndtering af dine personoplysninger
  • spørgsmål om dine rettigheder i henholde til EU's databeskyttelsesforordning (GDPR).
 • Her finder du: Kontaktoplysningerne til vores databeskyttelsesrådgiver

 • Databeskyttelsesrådgiveren kan derimod:
  • ikke hjælpe med den faglige sagsbehandling eller de afgørelser, som vi træffer.
  • ikke vejlede om regler eller praksis på området.
  • ikke tage stilling til, om der er begået fejl i forbindelse med sagsbehandlingen
  • ikke ændre en afgørelse, som kommunen har truffet.
  • ikke bistå med at formulere klager over kommunen til relevante klageorganer