Spring til indhold

Flagermus

  • Vi har i 2017-2019 gennemført en undersøgelse af forekomsten af flagermus i kommunen.
  • Formålet er, at få mere viden om de forskellige flagermusarters tilstedeværelse i kommunen.
  • Alle flagermus er strengt beskyttede af EU’s habitatdirektiv. Vi har et særligt ansvar for at beskytte disse arter og derfor er viden om deres forekomst vigtig.
  • Rapporterne dokumenterer, at kommunen er hjemsted for en lang række sjældne arter.
  • Med op mod 12 af Danmarks 17 arter på de bedste lokaliteter er naturen i kommunen af national betydning for sjældne og truede flagermus.
  • Særligt områderne omkring Jungshoved Nor og Præstø Fjord er deciderede hotspots for flagermus.

  • Læs mere om de forskellige arter, deres spændende levevis og forekomst i kommunen. Måske lever der en sjælden art i nærheden af dig?

Rapporter