Spring til indhold

Forundersøgelse af naturlig hydrologi – Busemarke Mose (jnr. 15-0270763)

  • Vi gennemfører i perioden 1. juni 2015 – 1. juni 2017 en forundersøgelse af mulighederne for at etablere naturlig hydrologi i Busemarke Mose
  • Forundersøgelsen er en del implementering af Natura 2000-handleplan nr. 183 ”Busemarke Mose og Råby sø”.
  • Formålet med undersøgelsen er, at få undersøgt biologiske og tekniske forhold i projektområdet med henblik på at kunne vurdere om og hvorledes naturlig hydrologi, kan medvirke til at sikre naturtyperne i området.
  • Derudover er der lavet en ejendomsmæssig forundersøgelse, der orienterer lodsejerne om projektet og indhenter oplysninger om lodsejernes holdning til at realisere de foreslåede tiltag.
  • Projektet er finansieret af EU og af Fødevareministeriets Landdistriktsprogram. Læs mere på EU-kommissionen, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne.