Spring til indhold

Hvor meget må du aflevere til storskrald?

  • Du må aflevere 12 enheder til hver storskraldsafhentning.
  • Hver enhed må veje op til 25 kg og måle maks. 2 m x 1 m. Dog må møbler og hvidevarer godt være tungere.
  • Alle enheder skal kunne håndteres af skraldemanden.
  • En enhed kan fx være:
    • En klar sæk med en enkelt type affald - fx småt elektronik eller småt brændbart. Sække skal lukkes med knude, snor eller strips.
    • Et bundt, der er bundet sammen med en snor - fx plast eller pap.
    • En større ting, fx en sofa eller en fryser.