Spring til indhold

Hvad kan du aflevere som storskrald?

 • Du kan aflevere følgende affaldstyper:
  • Mad- og drikkekartoner - tømte og foldede
  • Tekstil - slidt og uegnet til genbrug
  • Tøj og sko - til genbrug
  • Hård plastemballage
  • Bløde plastemballage / plastfolier
  • Pap
  • Stort og småt brandbart
  • Jern og metal
  • Store og små husholdningsapparater
  • Skærme og monitorer
  • Møbler
  • Brædder og plader i træ - vær opmærksom på mål og vægt
  • Blandet glas, metal og hård plast
  • Blandet papir og småt pap

 • Affaldstyperne skal være sorteret, og mindre ting skal kommes i en klar sæk
 • Der må kun være én affaldstype i hver sæk
 • Sække skal lukkes med knude, snor eller strips
 • Vi henter IKKE
  • Vi henter ikke løst affald og affald i papkasser, bæreposer og sorte affaldssække
  • Vi henter ikke haveaffald og grene til flis – heller ikke juletræer. Det kan du kompostere i egen have eller aflevere på genbrugspladsen eller haveaffaldspladsen
  • Vi henter ikke byggeaffald, som f.eks. mursten og fliser og heller ikke varmtvandsbeholdere. Det skal du selv sørge for at få transporteret til genbrugspladsen
 • Hjælp til sortering
 • I Affalds-ABC'en kan du se hvilket affald vi tager med
 • Tjek Affalds-ABC'en 
 • Du kan også selv aflevere storskrald på genbrugspladsen

Læs om genbrugspladser og haveaffaldspladser