Spring til indhold

Storskrald

 • 12 gange om året henter vi storskrald.
 • Har du storskrald, skal du bestille afhentning senest 6 dage, før vi henter i dit område. 

Bestil afhentning af storskrald

Hvad kan du aflevere som storskrald?

 • Du kan aflevere følgende affaldstyper:
  • Hård plast
  • Blød plast
  • Pap
  • Tekstil
  • Jern og metal
  • Stort og småt brandbart
  • Møbler
  • Store og små husholdningsapparater
  • Skærme og monitorer
 • I Affalds-ABC'en kan du tjekke, om dit affald er storskrald
 • Affaldstyperne skal være sorteret, og mindre ting skal kommes i en klar sæk.
 • Der må kun være én affaldstype i hver sæk.
 • Vi henter ikke løst affald og affald i papkasser, bæreposer og sorte sække.
 • Vi henter ikke haveaffald og grene til flis. Det kan du kompostere i egen have eller aflevere på genbrugspladsen eller haveaffaldspladsen.
 • Vi henter ikke byggeaffald, som fx mursten og fliser.
 • Du kan også aflevere storskrald på genbrugspladsen.

Læs om genbrugspladser og haveaffaldspladser

Hvor meget må du aflevere til storskrald?

 • Du må aflevere 12 enheder til hver storskraldsafhentning.
 • Hver enhed må veje op til 25 kg og måle maks. 2 m x 1 m. Dog må møbler og hvidevarer godt være tungere.
 • Alle enheder skal kunne håndteres af skraldemanden.
 • En enhed kan fx være:
  • En klar sæk med en enkelt type affald - fx småt elektronik eller småt brændbart. Sække skal lukkes med knude, snor eller strips.
  • Et bundt, der er bundet sammen med en snor - fx plast eller pap.
  • En større ting, fx en sofa eller en fryser.

Hvornår kan du få hentet storskrald?

 • Kommunen er opdelt i fire storskraldsdistrikter.
 • I hvert distrikt kommer vi 12 gange om året.

Find storskraldsafhentning på din adresse.

Hvor skal du stille dit storskrald?

 • Skraldemanden tager kun dit storskrald med, hvis du har bestilt afhentning og sat det frem til skel.
 • Det skal være tydeligt for skraldemanden, at der er tale om storskrald.
 • Sæt derfor for en sikkerheds skyld en seddel på den gamle cykel, barnevogn eller sofa. Så undgår vi kedelige fejltagelser.
 • Storskrald skal stå fremme ved skel senest kl. 7.00 på afhentningsdagen.

Blev dit storskrald ikke hentet?