Spring til indhold

Farligt affald

 • Du skal aflevere dit farlige affald på genbrugspladsen.
 • Medicin og medicinrester kan du også aflevere på apoteket. 
 • Herunder kan du se eksempler på hvad farligt affald er.
 • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Farligt affald

Farligt affald er fx:

 • Olieaffald, maling og spraydåser
 • kemikalier, gift og sprøjtegifte
 • medicin og kosmetik
 • syrer og baser
 • benzin
 • fyrværkeri 

Værd at vide om farligt affald på genbrugspladsen:

 •  Du må maksimalt aflevere 2x25 kg/liter farligt affald pr. dag.
 •  Affaldet må ikke afleveres i større emballager, end at det kan håndteres manuelt.
 •  Affaldet skal så vidt muligt afleveres i originalemballage.