Spring til indhold

Byggeaffald

Aflevering ag byggeaffald

  • Du kan aflevere byggeaffald på genbrugspladsen.
  • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
  • Du kan finde det meste byggeaffald i Affalds ABC'en
  • Fx skal mursten, uglaserede tegl, beton og natursten afleveres som beton og tegl på genbrugspladsen.
  • Eternitplader skal afleveres som asbest/eternit, og glaserede fliser og tegl skal afleveres som keramik og porcelæn. 

Vær opmærksom på

  • Gør personalet på genbrugspladsen opmærksom på det, hvis du har en mistanke om, at dit affald kan indeholde PCB, bly eller andre tungmetaller eller miljøfremmede stoffer.
  • Maling fra perioden 1950 -1977 kan indeholde PCB.

Byggeaffald skal anmeldes

  • Når du skal foretage renovering eller nedrivning, hvor der vil blive til mere end 1 ton affald.
  • Når du skal udskifte termoruder, der kan være produceret i perioden 1950 -1977 – uanset mængden af affald.
  • Byggeaffald skal anmeldes 14 dage før arbejdet begynder.

Anmeld byggeaffald - og læs mere om anmeldelse af byggeaffald