Spring til indhold

Byggeaffald

  • Du kan aflevere byggeaffald på genbrugspladsen.
  • Sådan sorterer du dit byggeaffald har vi samlet information om, hvordan du kan sortere dit byggeaffald, så mest muligt kan genbruges og genanvendes.
  • Du kan finde det meste byggeaffald i Affalds ABC'en
  • Fx skal mursten, uglaserede tegl, beton og natursten afleveres som beton og tegl på genbrugspladsen.
  • Eternitplader skal afleveres som asbest/eternit, og glaserede fliser og tegl skal afleveres som keramik og porcelæn. 

Vær opmærksom på 

  • Maling fra perioden 1950 -1977 kan indeholde bly og PCB. Gør personalet på genbrugspladsen opmærksom på det, hvis du har en mistanke om, at dit affald kan indeholde bly, PCB eller andre miljøfremmede stoffer.
  • Hvis du foretager en nedrivning, der omfatter mere end 10 m2 eller giver mere end 1 ton affald, skal du anmelde affaldet til Vordingborg Kommune.

Anmeld byggeaffald - og læs mere om anmeldelse af byggeaffald