Spring til indhold

Blød emballageplast

  • Herunder kan du se eksempler på hvad blød emballageplast er.
  • Er du i tvivl om sortering, så tjek Affalds-ABC’en.
Ikon for blød plast

Blød emballageplast / blød plast / blød plastik er det plast, du kan slå knude på, fx

 

  • plastikposer
  • plastsække
  • bobleplast
  • folier i plast
  • transportplast

Ren blød plast kan samles i en klar sæk og hentes som storskrald eller afleveres på genbrugspladsen.

Beskidt blød plast fx med rester af mad skal til restaffald.
Beskidt blød plast, uden madrester kan afleveres som brændbart affald i klare sække som storskrald eller på genbrugspladsen.

Blød plast vikler sig ind i maskinerne, der sorterer metal, glas og hård emballageplast.
Derfor må der ikke komme blød plast i genbrugsbeholderen.