Spring til indhold

Særlige regler Sankthansaften

  • Den 23. juni fejrer vi sankthansaften. Når du kan overholde de særlige vejledende afstandskrav til bålet, er det tilladt at afbrænde haveaffald i både landzone, byzone og sommerhusområder.
  • Se de anbefalede brandmæssige afstandskrav sankthansaften (se side 8).
  • I sankthansbålet må der kun være rent, tørt/vissent haveaffald samt rent og tørt træ.
  • I bålet må der ikke være andre typer affald, som fx malede eller trykimprægnerede byggematerialer.
  • Behandlet træ må kun afbrændes på forbrændingsanlæg, bl.a. fordi det kan udvikle giftige gasser, når det brænder.
  • Læs mere om sankthansbål.