Spring til indhold

Beholdere og containere til affald

 • Alle husstande med egne beholdere har 2 beholdere på hver 240 liter.
 • Beholderne er delt i 2 rum, med en fast skillevæg.
 • Skillevæggen deler beholderen med et lille rum med 40 % og et stort rum med 60 % af beholderen.
 • Skillevæggen er fastmonteret i begge beholdere og den er sat, så den passer med skraldebilens opdeling.
 • Låget kan åbnes fra begge sider af beholderen.

 • Produktblad for 240 l beholder med skillevæg og låg-i-låg.
 • Vejledende målskitse for en standplads for 2 beholdere på hver 240 liter.

 • Boliger, der deler affaldsbeholdere, skal sortere på samme måde som andre. For langt de fleste vil det være i 4-hjulede beholdere.
 • Beholdere til restaffald kan være 400 l, 660 l eller 700 l.
 • Beholdere til madaffald er 180 l.
 • Beholdere til papir og småt pap er 660 l. Beholderne har et hul i låget til indkast af papir og småt pap.
 • Beholder til metal, glas og hård emballageplast er 660 l. Beholderne har et hul til indkast af metal, glas og hård emballageplast.
 • Se mål og andre oplysninger om containere og beholdere. 

Affaldsbeholdere