Spring til indhold

Stigning i affaldsgebyrerne fra 2021 til 2022

Gebyret for madaffald og restaffald

 • Gebyret stiger ca. 2 % hvilket svarer nogenlunde til den almindelige pris- og lønudvikling.
 • Gebyrets størrelse afhænger af hvor stor en beholder man har og hvor ofte den bliver tømt.

Gebyr for storskrald

 • Gebyret stiger fra 65 kr. i 2021 til 88 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes at flere bruger ordningen og at nye fraktioner, såsom tekstil og mad-drikkekartoner medtages i ordningen.

Gebyr for papir og glas

 • Gebyret dækker indsamling og affaldsbehandling af fraktionerne metal, glas, plast, papir og pap.
 • Gebyret stiger fra 479 kr. i 2021 til 638 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes øgede omkostninger til behandling og afsætning af metal/glas/plast og at der er afsat 2,5 mio. kr. til opsparing til nye affaldsbeholdere, der skal indkøbes til håndtering af glas og metal i 2023.

Gebyr for farligt affald

 • Gebyret stiger fra 7 kr. i 2021 til 118 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes, at der spares 2,5 mio. kr. op til de kasser til farligt affald, der skal indkøbes og udleveres til håndtering af farligt affald i 2023.

Gebyr for genbrugsplads

 • Gebyret stiger fra 1.078 kr. i 2021 til 1.189 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes øgede affaldsmængder på genbrugspladserne og øgede omkostninger til afsætning af affaldet.

Gebyr for grundbidrag

 • Gebyret stiger fra 119 kr. i 2021 til 168 kr. i 2022.
 • Stigningen skyldes øgede omkostninger til administration af affaldsordningerne og øgede IT-udgifter.

Samlet set

 • De fleste husstande i Vordingborg Kommune får tømt deres beholder på 240 l til rest- og madaffald hver 14. dag.
 • Det samlede affaldsgebyr vil for dem stige fra 2.977 kr. i 2021 til 3.451 kr. i 2022.
 • Det er en stigning på 471 kr. eller 16 %.