Spring til indhold

Ofte stillede spørgsmål om fritagelse for affaldsgebyrer?

 • Jeg bruger ikke genbrugspladsen, kan jeg blive fritaget for gebyret til genbrugspladser?
  • Nej, gebyret til genbrugspladser skal betales af alle husstande.
  • Gebyret skal betales uafhængigt af om genbrugspladserne bruges eller ej.

 • Mit hus er ikke beboet. Kan jeg blive fritaget for gebyrerne?
  • Nej, du kan ikke blive fritaget for affaldsgebyrerne fordi huset ikke er beboet.
  • Du kan søge fritagelse for gebyret for restaffald og madaffald, hvis dit hus fremstår ubeboeligt. Dvs. at huset fx skal nedrives eller er kondemneringsegnet. Det er kommunen, der vurderer om huset er ubeboeligt, og om der kan gives fritagelse for gebyret for restaffald og madaffald. De øvrige affaldsgebyrer kan du ikke blive fritaget for.

 • Hvorfor skal jeg betale 2 x gebyr til genbrugspladsen?
  • Alle husstande betaler gebyr i forhold til hvor mange boliger, der er registreret i BBR. Hvis du skal betale 2 x gebyr til genbrugsplads, er det fordi, der er registreret 2 boligenheder i BBR.
  • Det samme gælder for de øvrige faste gebyrer for fx storskrald og farligt affald. Eneste undtagelse er gebyret til madaffald og restaffald. Her afhænger gebyrets størrelse af, hvor stor en beholder man har, og hvor ofte den bliver tømt. Boliger på samme adresse kan dele beholdere.