Spring til indhold

Hvorfor stiger affaldsgebyrerne?

  • Vi bliver bedre og bedre til at passe på miljø og klima, også når det gælder affaldssortering.
  • Vi afleverer mere affald på genbrugspladserne og vi sorterer flittigt madaffald, papir, pap, metal, glas og hård plast fra restaffaldet.

  • Når vi sparer på naturens ressourcer, er det en god investering i fremtiden.
  • Desværre er det dog ofte sådan, at det er lidt dyrere at genanvende affaldet end at brænde det af.

  • Lovgivningen kræver, at vi skal sortere endnu mere og i 2023 skal vi have flere affaldsbeholdere.
  • I Vordingborg Kommune fordeler vi udgiften til de nye beholdere over flere år og vi begynder i 2022 at spare op til de nye beholdere.