Spring til indhold

Ram plet når du smider ud

 • Lidt for meget affald rammer den forkerte beholder, når vi smider ting til genbrug derhjemme.
 • Men det kan lidt træning og fokus i sorteringsøjeblikket forhåbentlig være med til at forbedre.
  • En pose restaffald sammen med glasset?
  • En snasket pizzabakke i pappet?
  • En tom sprayflaske sammen med metallet?
 • Det er ikke alle, der rammer helt plet, når de smider affald ud.
 • Men det kan også være svært at finde ud af, hvad der hører hjemme i de forskellige beholdere.
  • Pizzabakken skal – selvom den er lavet af pap - i restaffald, fordi den har indeholdt mad.
  • En spraydåse indeholder – selvom den er tom – rester af gas og må derfor ikke komme i metalbeholderen. Den skal i stedet afleveres som farligt affald på genbrugspladsen.
 • Men selvom sorteringen kan være besværlig og kræve lidt af os, så er der med lidt træning ret god chance for succes!

10 spilleregler

 • For at gøre det lettere at huske, hvordan vi alle skal sortere, har vi lavet 10 spilleregler.
 • På AffaldPlus’ hjemmeside kan du læse mere.

1. Småt pap er godt pap: Højst A4-størrelse

Småt pap er godt pap

 • Din genbrugsbeholder er kun til mindre stykker pap og karton op til A4-størrelse.
 • Der er simpelthen ikke plads til store papkasser.
 • Få dit store pap hentet som storskrald i klare sække eller bundter op til 1 x 2 meter.
 • Eller kør på genbrugspladsen med det store pap.

2. Pssssst, her er et tip! Spraydåser skal i "Farligt affald"

Spraydåser skal i farligt affald

 • Din tomme sprayflaske har indeholdt gas og er derfor farligt affald.
 • Aflever den derfor på genbrugspladsen og IKKE i din beholder til metal.

3. Ja tak til forskelsbehandling. Hård plast i beholderen, blød plast på genbrugspladsen

Hård og blød plast

 • Der må kun komme hård plast som dunke, bøtter og flasker i din genbrugsbeholder.
 • Få dit bløde plast hentet som storskrald i klare sække.
 • Eller kør på genbrugspladsen med det bløde plast.
 • Husk! Blød plast kan du slå knude på - hård plast kan du tromme på!

4. Keramik og porcelæn er IKKE glas, det er klart

Keramik og porcelæn er ikke glas

 • Din genbrugsbeholder er kun til glas og flasker, du kan se igennem.
 • Keramik, porcelæn, spejle og el-pærer hører ikke hjemme i beholderen.
 • Det skal afleveres på genbrugspladsen.

5. Var der pizza i bakken - skal den IKKE i genbrugspappen

Pizzabakke er ikke genbrugspap

 • Pizza-bakker indeholder oliepletter, krummer og andet snask, som ikke hører til sammen med rent og tørt pap.
 • Smid derfor pizza-bakken i restaffaldet.

6. Kartoner til drikke? I pap skal de ikke!

Kartoner til drikke skal ikke til pap

 • Mælkekartoner og juicekartoner er sammensat af pap og folie.
 • Derfor må de ikke komme i din beholder til småt pap og papir.
 • Smid dem i stedet for i restaffaldet.

7. Rent ud af posen: Aflevér genbrugsaffald løst.

Aflever genbrugsaffald løst

 • Alt affald til genbrug skal afleveres løst i din beholder.
 • Der må nemlig ikke komme poser i beholderen, da de skader genanvendelsen.

8. Værsgo at skylle. Før du afleverer emballage af metal, glas og hård plast

Emballage skal skylles

 • Emballager skal tømmes og skylles, før du afleverer dem til genbrug.
 • På den måde undgår vi madrester og sjatter i det affald, vi sender til genbrug.

9. Hundeposer og restaffald i genbrugsbeholderen?! Nej vel

Hundeposer er restaffald

 • Alt 'ulækkert' affald hører ikke hjemme i din genbrugsbeholder.
 • Det skal til restaffald.
 • Tænk på din skraldemand og på, at affaldet ikke må kunne tiltrække skadedyr, mens det venter på at blive genbrugt.

10. Er sorteringen svær, så læs Affalds-ABC'en her

Læs Affald-ABC

 • Alle kan få brug for lidt hjælp!
 • I Affalds-ABC’en kan du slå mere end 1500 ord op og få at vide, hvordan du skal sortere.
 • Tjek Affalds-ABC’en.