Spring til indhold

Poser til madaffald

Flere poser til madaffald

 • Hvis du har brug for flere poser til madaffald, så bind en pose på håndtaget af din beholder til rest- og madaffald.
 • Skraldemanden lægger så 200 madaffaldsposer på beholderen, næste gang han har poser i bilen.
 • Får du ikke poser første gang skraldemanden tømmer din beholder, så lad posen sidde til næste gang.
 • 200 madaffaldsposer svarer til, hvad en gennemsnitshusstand har brug for på ca. 1 år.
 • Næste gang du løber tør for poser, binder du blot en pose på håndtaget igen.
 • Du kan også hente madaffaldsposer på genbrugspladsen og i borgerservice.

Deler du affaldsbeholdere med andre så læs her

Bestil posser til madaffald

 • Madaffaldsposerne er lavet af genbrugsplast og varierer i farve.
 • Poserne sorteres fra på anlægget, hvor madaffaldet bliver behandlet.
 • Alle typer af plastposer kan bruges til madaffald.
 • Du er velkommen til selv at købe de plastposer, du vil bruge til madaffald.
 • Brug ikke bionedbrydelige poser til madaffaldet, da de er svære at sortere fra i anlægget, der behandler madaffaldet.

Slå knude på posen

 • Husk at binde knude på posen, inden du lægger den i affaldsbeholderen udenfor, det er mest hygiejnisk for alle.
 • Sørg for ikke at overfylde posen, så du kan slå en god knude på den.
 • Smid posen ud, forsigtigt, så der ikke går hul på den og væsker og rester løber ud. På den måde undgår du lugtgener, fluer og maddiker i din beholder.

Kan jeg få en ny køkkenspand?