Spring til indhold

Skal vi have flere beholdere, og hvordan sorterer vi?

  • Fra den 1. oktober 2023 vil alle en-familieboliger og sommerhuse få yderligere en affaldsbeholder med to rum til hhv. glas og metal.
  • Den nuværende genbrugsbeholder skal herefter bruges til hård og blød plast samt mad- og drikkekartoner i det ene rum, mens det andet rum fortsat skal bruges til papir og småt pap.
  • Beholderen til rest- og madaffald skal bruges som hidtil.
  • Ved boliger med fælles affaldsordninger vil der blive opsat yderligere beholdere til sortering af glas og metal.

Affaldsbeholdere