Spring til indhold

Hvordan indsamler vi de 10 affaldstyper?

  • I kommunen indsamler vi på nuværende tidspunkt 7 af de 10 affaldstyper ved alle husstande.
  • Vi indsamler desuden en del af det farlige affald i form af batterier og småt elektronik.
  • Vi indsamler på nuværende tidspunkt ikke blød plast i beholderne.
  • Du kan få hentet blød plast som storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.
  • Fra 1. juli kan du også aflevere mad- og drikkekartoner og tekstil på genbrugspladsen.
  • På genbrugspladserne kan man også aflevere alle typer af farligt affald.
  • Klik på figuren herunder og se en illustration af, hvordan vi indsamler de 10 affaldstyper nu, og hvordan vi forventer, det skal ske fremover.

Affaldsordninger nu og senere