Spring til indhold

Hvordan indsamler vi de 10 affaldstyper?

  • Vi indsamler på nuværende tidspunkt 7 af de 10 affaldstyper ved alle husstande.
  • Vi indsamler desuden en del af det farlige affald i form af batterier og småt elektronik.
  • Vi indsamler på nuværende tidspunkt ikke blød plast i beholderne.
  • Du kan få hentet blød plast som storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.
  • Du også få hentet mad- og drikkekartoner og tekstil som storskrald eller aflevere det på genbrugspladsen.
  • På genbrugspladserne kan man også aflevere alle typer af farligt affald.
  • Klik på figuren herunder og se en illustration af, hvordan vi indsamler de 10 affaldstyper nu, og hvordan det skal ske efter 1. oktober 2023.

Klik på figuren