Spring til indhold

Hvordan er tidsplanen?

  • I kommunen har vi en kontrakt med Urbaser om afhentning af affald. Kontrakten løber frem til 1. oktober 2023.
  • Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 2. februar 2021, at de nye affaldsordninger med husstandsindsamling af de 10 fraktioner / affaldstyper skal indføres pr. 1. oktober 2023.
  • Udvalget besluttede også, at det skal undersøges, om der er mulighed for at indføre en husstandsindsamling af farligt affald inden 1. oktober 2023.
  • På nuværende tidspunkt er det muligt at aflevere blød plast som storskrald og på genbrugspladserne.
  • Fra 1. juli 2021 kan du aflevere tekstiler samt mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.
  • Der arbejdes på, at det inden 1. oktober 2023 også bliver muligt at få hentet tekstiler samt mad- og drikkekartoner som storskrald.
  • Vi forventer, at det inden udgangen af 2021 er besluttet, hvordan affaldet skal sorteres og hvor mange beholdere det vil kræve. Indtil den beslutning er taget ved vi ikke, hvor mange beholdere, der skal stå ved den enkelte husstand efter 1. oktober 2023.