Spring til indhold

Hvordan er tidsplanen?

  • Udvalget for Klima og Miljø besluttede den 2. februar 2021, at de nye affaldsordninger med husstandsindsamling af de 10 fraktioner / affaldstyper skal indføres pr. 1. oktober 2023.
  • Det har i mange år været muligt at aflevere blød plast som storskrald og på genbrugspladserne.
  • Fra 1. juli 2021 har det været muligt at aflevere tekstiler samt mad- og drikkekartoner på genbrugspladserne.
  • Fra 14. oktober 2021 har det også været muligt at få hentet tekstiler samt mad- og drikkekartoner som storskrald.
  • Kommunalbestyrelsen besluttede 15. december 2021, hvordan affaldet skal sorteres efter 1. oktober 2023 og hvor mange beholdere, det vil kræve. Og at alle samtidigt skal have en kasse til farligt affald.
  • Kommunalbestyrelsen besluttede 23. maj 2022 et regulativ for husholdningsaffald, der fastlægger sorteringer af affaldet og tømmefrekvenser for affaldsbeholdere.

  • I kommunen har vi en kontrakt med Urbaser om afhentning af affald. Kontrakten løber frem til 1. oktober 2023.
  • Klima- og teknikudvalget besluttede den 4. maj 2022, at kontrakten med Urbaser forlænges med 2 år frem til 30. september 2025.