Spring til indhold

Hvad er ’De 10 fraktioner’ / affaldstyper?

Det er disse 10 typer affald, vi alle skal sortere i:

  • Madaffald
  • Restaffald
  • Metal
  • Plast (hård og blød plast)
  • Glas
  • Pap
  • Papir
  • Farligt affald (herunder batterier og småt elektronik)
  • Mad- og drikkekartoner
  • Tekstiler

Få hjælp til sortering: