Spring til indhold

Medarbejdere i affaldsgruppen

 • Kenneth Ryaa Rasmussen arbejder bl.a. med restaffald, madaffald, affald i genbrugsbeholdere og storskrald.
  Kontakt Kenneth på tlf. 55 36 24 76.

 • Mette Mortensen arbejder bl.a. med restaffald, madaffald, affald i genbrugsbeholdere og storskrald.
  Kontakt Mette på tlf. 55 36 24 75.

 • Anna Pepke arbejder bl.a. med restaffald, madaffald, affald i genbrugsbeholdere og storskrald.
  Kontakt Anna på tlf. 55 36 24 16.

 • Lili Bildtoft arbejder bl.a. med restaffald, madaffald, affald i genbrugsbeholdere og storskrald samt kuberne til papir/pap og metal/glas/hård emballageplast.
  Kontakt Lili på tlf. 55 36 24 73.

 • Anne Mette Evind-Poulsen arbejder bl.a. med information om affald, bygge- og anlægsaffald, erhvervsaffald og sager om afbrænding af affald.
  Kontakt Anne Mette på tlf. 55 36 24 47.

 • Henrik Schou Sørensen arbejder bl.a. med affaldsplan, økonomi og gebyrfastsættelse, udbud og kontrakter på affaldsområdet.

  Kontakt Henrik på tlf. 55 36 24 74.