Spring til indhold

Hvorfor er din genbrugsbeholder opdelt 60/40?

  • Din genbrugsbeholder har en 60/40 opdeling. 60 % til metal, glas og hård plast, og 40 % til papir og småt pap.
  • Erfaringer fra andre kommuner har vist, at netop dén opdeling er den mest optimale for flertallet.
  • I den gamle ordning havde du en papirbeholder på 240 liter, som blev tømt 6 gange årligt. Nu har du i stedet 96 liter, som tømmes 13 gange årligt.
  • Det betyder, at du før havde 27,7 liter til papir pr. uge og nu har 24 liter pr. uge til papir og småt pap.
  • De seneste 8 år er indsamlingspotentialet for papir faldet med 55,5 kg pr. husstand om året, og tendensen ser ud til at fortsætte.
  • Beholderen er tilpasset, så rummet til papir og småt pap dækker både det nuværende, men også fremtidens behov.
  • Husk at du hverken kan eller må flytte skillevæggen i genbrugsbeholderen. Det skyldes, at beholderen dermed ikke matcher skraldebilerne, og tømning ikke er muligt.
  • Læs her hvad du gør, hvis du har for meget affald til genbrug.