Spring til indhold

Hvad sker der med affaldet?

  • Beholderne tømmes af skraldebiler med 2 rum i, så metal, glas og plast holdes adskilt fra papir og pap.
  • Når skraldemanden har tømt genbrugsbeholderen, kører han til et sorteringsanlæg i Næstved, hvor metal, glas og hård emballageplast læsses af.
  • På sorteringsanlægget bliver affaldet sorteret mekanisk fra hinanden, så alt kan blive genbrugt hver for sig.
  • Derfor er det vigtigt at glas, metal og plast er skilt fra hinanden, når det lægges i genbrugsbeholderen.
  • Metal bliver til nye metalprodukter, glas til nye glasprodukter og plast til nye plastprodukter.
  • Papir og pap køres til AffaldPlus’ genbrugsterminal. Her laves der store baller af papir og pap, som køres til fabrikker, der kan genbruge det.