Spring til indhold

Genbrugsbeholderen

Metal/glas/hård emballageplast og papir/småt pap

 • Genbrugsbeholderen tømmes hver 4. uge.
 • Ved sommerhuse tømmes de fleste beholdere hver 8. uge i vinterhalvåret.
 • Metal, glas og hård plastemballage til genbrug skal lægges løst i genbrugsbeholderens store rum. Det skal være fri for rester, synligt rent og skal afleveres uden låg. Lågene må dog gerne afleveres med, men må altså ikke sidde på.
 • Metal, glas og hård plast sorteres fra hinanden på behandlingsanlægget. Derfor er det nødvendigt, at materialerne ikke sidder sammen – altså at fx låg er skruet af.
 • Papir og småt pap skal være rent og tørt og lægges løst i genbrugsbeholderens lille rum - dvs. uden pose.

Se, hvornår din genbrugsbeholder bliver tømt

Giv besked, hvis din genbrugsbeholder ikke er tømt eller er gået i stykker

Er du i tvivl om sortering?  - Tjek Affalds-ABC’en

Hvad er metal, glas og hård emballageplast?

Metal

Metal er fx:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg
 • Alubakker
 • Kapsler

 

Glas

Glas er fx:

 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
 • Medicinglas
Hård plast

Hård plastemballage er fx:

 • Plastflasker
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Plastdunke
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • PlastlågHvad er papir og småt pap?

Papir

Papir til genbrug er fx:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Breve
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Telefonbøger
 • Tryksager

 

Pap

Småt pap til genbrug er fx:

 • Papemballage
 • Karton
 • Små papkasser
 • Bølgepap

Hvad gør jeg med blød plast?

 • Blød plastik er det, du kan slå knude på, fx plastikposer, plastsække, bobleplast, folier, transportplast mv.
  • Beskidt blød plastik skal i restaffald.
  • Ren blød plastik kan samles i en klar sæk og hentes som storskrald.
  • Begge dele kan også afleveres på genbrugspladsen.
 • Blød plast vikler sig ind i maskinerne, der sorterer metal, glas og hård emballageplast.
 • Derfor må der ikke komme blød plast i genbrugsbeholderen.

Hvorfor er din genbrugsbeholder opdelt 60/40?

 • Din genbrugsbeholder har en 60/40 opdeling. 60 % til metal, glas og hård plast, og 40 % til papir og småt pap.
 • Erfaringer fra andre kommuner har vist, at netop dén opdeling er den mest optimale for flertallet.
 • I den gamle ordning havde du en papirbeholder på 240 liter, som blev tømt 6 gange årligt. Nu har du i stedet 96 liter, som tømmes 13 gange årligt.
 • Det betyder, at du før havde 27,7 liter til papir pr. uge og nu har 24 liter pr. uge til papir og småt pap.
 • De seneste 8 år er indsamlingspotentialet for papir faldet med 55,5 kg pr. husstand om året, og tendensen ser ud til at fortsætte.
 • Beholderen er tilpasset, så rummet til papir og småt pap dækker både det nuværende, men også fremtidens behov.
 • Husk at du hverken kan eller må flytte skillevæggen i genbrugsbeholderen. Det skyldes, at beholderen dermed ikke matcher skraldebilerne, og tømning ikke er muligt.
 • Læs her hvad du gør, hvis du har for meget affald til genbrug.

Har du for meget affald til genbrug?

Du har flere muligheder for at komme af med affald til genbrug.

Ekstra beholder

 • Har du ofte for meget affald til genbrug, kan du få en ekstra genbrugsbeholder ved at kontakte affaldsgruppen. Det koster ikke ekstra.

Storskrald

 • Du har mulighed for at samle affaldet i klare sække.
 • Metal, glas og hård emballageplast i en sæk og papir og småt pap i en anden.
 • Du kan bestille afhentning af sækkene som storskrald eller aflevere dem på genbrugspladsen.
 • Bestil afhentning af storskrald.

Kubepladser

 • Du kan aflevere metal, glas og hård emballageplast i kuber rundt om i kommunen.
 • Papir og småt pap kan også afleveres i kuber.
 • Se hvor du kan finde kuberne.

Genbrugspladser

Hvor skal din beholder stå?

 • Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag.
 • Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.
 • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.

Læs mere om krav til adgangsforhold og standplads 

Hvordan rengøres din beholder?

 • Affaldet i genbrugsbeholderen skal være rent, inden du lægger det i beholderen.
 • Derfor burde beholderen ikke blive beskidt.
 • Er der behov for rengøring af din genbrugsbeholder, skal du selv sørge for, at det bliver gjort.

Hvad sker der med affaldet?

 • Beholderne tømmes af skraldebiler med 2 rum i, så metal, glas og plast holdes adskilt fra papir og pap.
 • Når skraldemanden har tømt genbrugsbeholderen, kører han til et sorteringsanlæg i Næstved, hvor metal, glas og hård emballageplast læsses af.
 • På sorteringsanlægget bliver affaldet sorteret mekanisk fra hinanden, så alt kan blive genbrugt hver for sig.
 • Derfor er det vigtigt at glas, metal og plast er skilt fra hinanden, når det lægges i genbrugsbeholderen.
 • Metal bliver til nye metalprodukter, glas til nye glasprodukter og plast til nye plastprodukter.
 • Papir og pap køres til AffaldPlus’ genbrugsterminal. Her laves der store baller af papir og pap, som køres til fabrikker, der kan genbruge det.

Bliver genbrugsbeholderen tømt på helligdage?

 • Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.
 • Beholderen til restaffald og madaffald og genbrugsbeholderen bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.
 • Skraldemanden holder dog fri 25. december og 1. januar. De manglende tømninger på disse to dage indhentes de følgende 4 dage.
 • Det betyder, at alle kan opleve op til 24 timers forsinkelse på tømninger i begge uger, altså uge 52 og uge 1.