Spring til indhold

Boliger med fælles containere og beholdere

 • Ved boliger med fælles containere vil der typisk være:
  • 4-hjulede containere til restaffald
  • 4-hjulede containere til metal, glas og hård emballageplast
  • 4-hjulede containere til papir og småt pap
  • 2 hjulede beholdere til madaffald.
 • Inden du kommer restaffald og madaffald i containere og beholdere skal det kommes i pose.
 • Vi har udleveret poser, som du skal bruge til madaffaldet.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle.

 • Metal, glas og hård emballageplast skal ligge løst i containerne, det skal ikke i poser.
 • Papir og små pap skal også ligge løst i containerne.

Hvordan får jeg poser til madaffald?

Når mere end 5 husholdninger deler beholder til madaffald

 • Det er den affaldsansvarlige for ejendommen, der står for uddeling af poser til madaffald.
 • Du kan også hente madaffaldsposer på genbrugspladsen eller bruge almindelige affaldsposer til madaffald.
 • Alle typer af plastposer kan bruges til madaffald.
 • Brug ikke bionedbrydelige poser.

 • Den affaldsansvarlige, fx ejer af ejendommen, vicevært eller formand for beboerforening kan bestille madaffaldsposer ved af udfylde en formular.

 

 Når 2-5 husholdninger deler beholder til madaffald

 • Hvis du har brug for flere poser til madaffald, så bind en pose på håndtaget af madaffaldsbeholderen.
 • Når der er en pose på håndtaget lægger skraldemanden madaffaldsposer på beholderen, næste gang han har poser i bilen.
 • Får du ikke poser første gang skraldemanden tømmer beholderen, så lad posen sidde til næste gang.
 • Du kan også hente madaffaldsposer på genbrugspladsen.

 

Når du har din egen beholder til rest- og madaffald

 • Har du din egen beholder til rest- og madaffald så læs her om, hvordan du får poser til madaffald.

Bestilling af poser til madaffald - viceværter

 • Når mere end 5 husholdninger deler beholder til madaffald er det den affaldsansvarlige, der står for bestilling og uddeling af poser til madaffald.
 • Den affaldsansvarlige er fx ejer af ejendommen, vicevært eller formand for beboerforeningen.
 • Bestilling af madaffaldsposer til uddeling sker ved at udfylde formularen herunder.
 • Madaffaldsposerne leveres i pakker med 200 poser i hver.
 • En pakke med 200 poser svarer til ca. 1 års forbrug af poser i en husstand.
 • Når madaffaldsposerne er bestilt bliver de leveret inden for 14 dage.
 • Renovatøren Urbaser står for levering af poserne og spørgsmål i forbindelse med leveringen skal stilles til Urbaser.

Bestil poser til madaffald

 • Deler du beholder med op til 4 andre husholdninger eller har du din egen beholder til rest- og madaffald så læs her om, hvordan du får poser til madaffald.

Hvad er metal, glas og hård emballageplast?

Ikon for metal

Metal er fx:

 • Øl- og sodavandsdåser
 • Konservesdåser
 • Metallåg
 • Alubakker
 • Kapsler

 

Ikon for glas

Glas er fx:

 • Glasflasker
 • Syltetøjsglas
 • Konservesglas
 • Drikkeglas
 • Medicinglas
Ikon for hård plast

Hård plastemballage er fx:

 • Plastflasker
 • Plastbøtter
 • Plastbakker
 • Plastdunke
 • Plastlegetøj (uden elektronik)
 • Plastlåg

 

Hvad er papir og småt pap?

Ikon for papir

Papir til genbrug er fx:

 • Aviser
 • Ugeblade
 • Reklamer
 • Bøger
 • Breve
 • Kontorpapir
 • Kopipapir
 • Kuverter, også rudekuverter
 • Makuleret papir
 • Telefonbøger
 • Tryksager

 

Ikon for pap

Småt pap til genbrug er fx:

 • Papemballage
 • Karton
 • Små papkasser
 • Bølgepap

Hvordan skal vi aflevere småt elektronik og batterier?

 • Vi foreslår, at der stilles 2 spande ved siden af containerne, hvori der kan lægges poser med batterier og poser med småt elektronik.
 • En anden mulighed er at opsætte batteribokse, men det skal boligselskabet selv sørge for.

Hvad gør jeg med blød plast?

 • Blød plastik er det, du kan slå knude på, fx plastikposer, plastsække, bobleplast, folier, transportplast mv.
  • Beskidt blød plastik skal i restaffald.
  • Ren blød plastik kan samles i en klar sæk og hentes som storskrald.
  • Begge dele kan også afleveres på genbrugspladsen.
 • Blød plast vikler sig ind i maskinerne, der sorterer metal, glas og hård emballageplast.
 • Derfor må der ikke komme blød plast i genbrugsbeholderen.

Om containere og beholdere

Skilte og labels

 • Viceværter og andre med ansvar for affald i fælles beholdere kan bestille skilte og labels i A3-størrelse.
 • Vordingborg Kommune betaler, derfor skal vi også godkende hver enkelt bestilling.
 • Har vi spørgsmål til bestillingen kontakter vi dig.
 • Her kan du bestille skilte og labels.

Bliver containerne tømt på helligdage?

 • Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.
 • Containere og beholdere bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.
 • Skraldemanden holder dog fri 25. december og 1. januar.
 • Hvert år laver vi en plan for, hvordan beholdere bliver tømt mellem jul og nytår.
 • Når planen er lagt, kan du se den her på siden.

Hvad gør vi med småt brændbart?

 • Vi indsamler småt brændbart som storskrald i klare sække eller bundter på op til 1 x 2 m, der må veje op til 25 kg.

Kan vi få afhentet pap for sig?

 • Vi henter pap som storskrald i sække og bundter.

Storskrald

 • Bor man i en større samlet bebyggelse, hvor der altid er storskrald til afhentning, kan bebyggelsen komme på en liste, med steder, hvor storskraldsbilen kører forbi, hver gang der er afhentning af storskrald i distriktet.
 • Det er kommunen, der vurderer om bebyggelsen er tilstrækkelig stor til at komme med på listen.
 • Storskraldet, der hentes skal opfylde de samme krav, som ved øvrige afhentninger af storskrald. Det er dog i særlige tilfælde muligt at få stillet beholdere til rådighed for indsamlingen af visse fraktioner.
 • Ring og spørg, hvis du vil høre mere om denne storskraldordning for større samlede bebyggelser.