Spring til indhold

Småt elektronik brug låget

  • Du kan aflevere småt elektronik ved at lægge dem i en klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
  • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl. 
  • Sådan sorterer du småt elektronik