Spring til indhold

Batterier brug låget

  • Du kan aflevere batterier ved at lægge dem i en klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
  • Sådan sorterer du batterier.