Spring til indhold

Beholderen til restaffald og madaffald

Tømning af beholderen

 • Beholderen til restaffald og madaffald tømmes hver uge eller hver 14. dag.
 • Ved sommerhuse tømmes de fleste beholdere en gang om måneden i vinterhalvåret.
 • Du vælger, hvor ofte din beholder skal tømmes, og betaler efter det.

Se, hvornår din beholder til restaffald og madaffald bliver tømt

Giv besked om, at din beholder ikke blev tømt eller er i stykker

Brug af beholderen

 • Beholderen har 2 rum. Du skal komme restaffald i det store rum og madaffald i det lille rum.
 • Inden du kommer affaldet i beholderen, skal det i en pose.
 • Du kan få poser til madaffaldet.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle.

Hvad er restaffald?

Ikon for restaffald

Restaffald er fx:

 • Mælke- og juicekartoner
 • Snavset pap og papir, fx pizzabakker, bagepapir m.m.
 • Hygiejneaffald, fx bleer og hygiejnebind
 • Cigaretskod
 • Kattegrus og hundehøm-høm’er
 • Snavset mademballage fx remouladebøtter og tandpastatuber
 • Brugt engangsservice
 • Støvsugerposer

Aflevering af restaffald

 • Restaffald er det affald, der er til rest, når affald til genbrug og farligt affald er sorteret fra.
 • Restaffald skal kommes i pose, inden det kommer i beholderen til restaffald.
 • Husk at slå knude på posen - det er mest hygiejnisk for alle. 

Hvad er madaffald?

Ikon for madaffald

Madaffald er fx:

 • madrester
 • grøntsager og frugt
 • kød, ben- og knoglerester
 • brød og gryn
 • ris og pasta
 • skaller fra æg og nødder
 • køkkenrulle, som er brugt til at tørre op med i køkkenet
 • kaffefiltre og teposer
 • afskårne blomster.

Aflevering af madaffald

 • Madaffald er det der skæres fra ved tilberedning af mad og det der, bliver til rest efter måltidet, som ikke kan spises senere.
 • Madaffald er fx kød, grønt og frugt i både rå og tilberedt form.
 • Madaffald skal kommes i en plastpose. Husk at slå knude på posen inden du lægger den i beholderen til madaffald.

Batterier brug låget

 • Du kan aflevere batterier ved at lægge dem i en klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
 • Sådan sorterer du batterier.

Småt elektronik brug låget

 • Du kan aflevere småt elektronik ved at lægge dem i en klar pose på højst 8 liter på låget af beholderen til restaffald og madaffald.
 • Husk at tage eventuelle batterier ud af apparatet, så det ikke tændes ved en fejl. 
 • Sådan sorterer du småt elektronik

For meget restaffald og madaffald?

Ekstra sæk

 • Har du af og til for meget restaffald, er ekstra sække løsningen.
 • Du kan købe ekstra sække til restaffald i Borgerservice og på genbrugspladserne.
 • På genbrugspladserne kan du betale via MobilePay og med følgende kort: Dankort, Visa og MasterCard.
 • Ekstra sække koster 40 kr. stykket og er påtrykt teksten "Ekstra Sæk"
 • En sæk må højst veje 11 kg.
 • Luk sækken med bånd eller strips, og stil den ved siden af beholderen til restaffald. Så tager skraldemanden den med, når din beholder bliver tømt.

Ekstra beholder

 • Er ugetømning ikke tilstrækkeligt, kan du bestille en ekstra beholder.
 • Har du altid for meget restaffald fx hvis du har meget hygiejneaffald, kan du bestille en ekstra beholder kun til restaffald.
 • Du betaler for tømningen af de beholdere du har til restaffald og madaffald.
 • Beholderen må fyldes til kanten, men låget skal kunne lukkes helt, uden at affaldet trykkes sammen og klemmes fast i beholderen.
 • Skraldemanden må ikke tage dit affald med, hvis din beholder er overfyldt.
 • Du kan finde priserne i oversigten over affaldsgebyrer.
 • Vil du bestille en ekstra beholder, skal du kontakte kommunen.

Hvor skal din beholder stå?

 • Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag.
 • Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.
 • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.

Læs mere om krav til adgangsforhold og standplads

Hvordan rengøres din beholder?

 • Hvis der er behov for rengøring af din affaldsbeholder skal du selv sørge for, at det bliver gjort.
 • Ved altid at binde knude på poserne til restaffald og madaffald, mindsker du risikoen for, at din beholder bliver beskidt.

Hvad sker der med madaffald?

Sommertømning uge 23-34

 • Din beholder til madaffald og restaffald bliver tømt hver uge om sommeren i perioden fra uge 23 til og med uge 34.
 • Dette gælder uanset, hvor ofte din beholder til dagrenovation tømmes resten af året.
 • I perioden med sommertømning skal skraldemændene tømme mange flere beholdere end de plejer.
 • Din beholder bliver måske tømt senere på dagen end resten af året.
 • Skraldemændene kører helt frem til kl. 19.

Bliver beholderen tømt på helligdage?

 • Skraldemanden arbejder, selvom der står helligdag i kalenderen.
 • Beholderen til restaffald og madaffald og genbrugsbeholderen bliver tømt på den normale tømmedag, også 2. juledag, i Påsken og på St. Bededag, Kristi Himmelfartsdag og 2. pinsedag.
 • Skraldemanden holder dog fri 25. december og 1. januar. De manglende tømninger på disse to dage indhentes de følgende 4 dage.
 • Det betyder, at alle kan opleve op til 24 timers forsinkelse på tømninger i begge uger, altså uge 52 og uge 1.