Spring til indhold

Krav til standplads

Standpladsen er det sted på din grund, hvor affaldsbeholderen står. Den skal opfylde følgende krav:

  • Standpladsen skal være i niveau med det omkringliggende terræn.
  • Der skal være god plads omkring beholderne.
  • Underlaget skal være jævnt, fast og stabilt, fx fliser eller asfalt - medmindre din beholder står ved skel, når den skal tømmes.
  • Frihøjden over standpladsen skal være mindst 2,2 meter.
  • Der skal være godt lys på standpladsen.
  • Standpladsen skal være ryddet for sne, og den skal være saltet eller gruset i glat føre.