Spring til indhold

Krav til adgangsvej

Adgangsvejen er strækningen fra standpladsen til skel ved vejen. Den skal opfylde følgende krav:

 • Adgangsvejen må højst være 20 meter lang.
 • Adgangsvejen skal være mindst 1 meter bred.
 • Der skal være mindst 2,20 meter frihøjde over adgangsvejen, og der hvor beholderen står i forhold til fx grene, porte eller udhæng.
 • Vejen til dine affaldsbeholdere skal være plan og jævn.
  • Den skal have et fast underlag af fx fliser, beton, asfalt, fast jævnt stabilgrus eller andet fast, stabilt og plant underlag.
  • Jord, græs, småsten eller brosten duer ikke.
  • Der må ikke være stigninger på over 10 %.
 • Døre og havelåger på adgangsvejen skal kunne stå åbne af sig selv.
 • Hække, træer og buske må ikke vokse ud over adgangsvejen.
 • Adgangsvejen skal være fri for cykler, barnevogne og andre forhindringer.
 • Adgangsvejen skal være ryddet for sne og is, og den skal være saltet eller gruset i glat føre.
 • Der skal være godt lys på hele adgangsvejen.