Spring til indhold

Giv plads til skraldebilen

  • Nogle steder har skraldebilen svært ved at komme frem, fordi grundejerne ikke har beskåret buske, træer og hække.
  • Det kan betyde, at din eller din nabos affaldsbeholdere ikke kan blive tømt.
  • Du skal som grundejer sikre, at træer og buske på din grund ikke rækker ud på kørebanen samt ud over fortov eller cykelsti i lav højde.
  • Din beplantning skal holde sig uden for det område, som kaldes fritrumsprofilet. På tegningen kan du se, hvad der menes med fritrumsprofil.

Tegning over frirumsprofil