Spring til indhold

Fjern sne og is

Skraldemanden skal tømme rigtig mange beholdere i løbet af en dag - også om vinteren. Hjælp ham derfor, så han nemt kan køre din beholder ud til skraldebilen.

  • Du har pligt til at sørge for, at adgangsforholdene på din grund er i orden, så skraldemanden kan komme til.
  • Det betyder blandt andet, at du skal fjerne sne og is på adgangsvejen og på standpladsen.
  • I glat føre skal adgangsvejen og standpladsen være saltet eller gruset.
  • Hvis kravene ikke kan opfyldes, skal du sætte beholderen frem til skel inden kl. 5.00 på tømmedagen.
  • Pas på, at din beholder ikke kan vælte ud på vejen.
  • Du kan få en påmindelse pr. sms dagen før din beholder skal tømmes.

Få påmindelse på sms

  • Hvis du ikke har fået hentet dit affald, kan det skyldes, at du ikke har overholdt kravene.