Spring til indhold

Trivsel og udvikling

Udfordringer i forhold til trivsel og udvikling hos skolebørn kan f.eks. være:

  • Mit barn kan ikke følge med i undervisningen, og vi ved ikke hvorfor.
  • Mit barn trives ikke i skolen.
  • Mit barn vil ikke i skole.
  • Mit barn giver udtryk for, at det er svært at være sammen med de andre børn.

 Hvad skal jeg gøre?

Hvis du som forælder oplever udfordringer i tråd med de ovenstående problematikker eller andre udfordringer med dit barns trivsel og udvikling, skal du først og fremmest kontakte dit barns lærer eller lederen på dit barns skole. 

  • Dit barns lærer kan hjælpe dig videre og vejlede dig i forhold til, hvordan I sammen bedst hjælper dit barn.
  • I nogle tilfælde vil det være en god idé at arrangere et dialogmøde, hvor du som forælder deltager.
  • Til et dialogmøde kan dit barns lærer invitere andre relevante fagpersoner, som kan give vejledning i forhold til at hjælpe dit barn videre. Det kunne f.eks. være en psykolog.
  • Dialogmødet danner endvidere baggrund for at henvise til ekstra hjælp, hvis dit barn har brug for det.