Spring til indhold

Social pejling og flertalsmisforståelser

Børn og unge bruger hinanden som pejlemærker, og forsøger at leve op til det, de opfatter som almindelig opførsel. For teenagere begynder vennernes normer og holdninger at få mere betydning end forældrenes. I forsøget på ikke at skille sig negativt ud fra mængden, pejler de unge efter flertallet.

Ofte kan de unges forestillinger om hvad deres venner og andre unge må og gør, være forbundet med overdrivelser. For eksempel, at alle de andre må drikke og tage til fest eller at rygning er langt mere udbredt, end det i virkeligheden er.

Forkerte antagelser betyder, at mange børn og unge kaster sig ud i risikoadfærd i et forsøg på at passe ind. De glemmer viden og værdier i deres forsøg på at være som de andre. 

Social pejling bruges til at gøre de unge opmærksomme på at deres forestillinger måske ikke stemmer overens med virkeligheden. 
Derfor er det vigtigt at de voksne omkring børn og unge er med til at skabe gode rammer for fællesskabet. For at undgå overdrivelser og fjerne forventningspres, er det en god ide at tale med børn og unge om de forestillinger og forventninger, man kan have til sig selv og andre.