Spring til indhold

Netetik og digital dannelse

Onlineadfærd er en integreret del af venskaber og fællesskaber mellem børn og unge. Børn og unge skal have hjælp og vejledning til at vurdere indhold og til at lære at være opmærksomme på, hvilke konsekvenser deres digitale adfærd kan have. 
Som voksne skal vi have fokus på digital dannelse både i skolen, i fritiden og i hjemmet. Vi skal anerkende at de sociale medier er vigtige, og være nysgerrige på alt fra spil til chats. 

I skolerne arbejder lærere, pædagoger og trivselscoaches med at udvikle børnenes digitale kompetencer. Det betyder, at der i undervisningen bliver taget alderssvarende temaer op på alle klassetrin. 
Undervisningen kan bl.a. tage afsæt i trivsel, mobning, kommunikation, digitale fodspor og ophavsret.