Spring til indhold

Ledsageordning

Ledsager

  • Du kan søge om ledsagelse, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
  • Din funktionsnedsættelse betyder, at du ikke kan færdes alene.
  • Du er mellem 12 og 67 år. 

HVAD ER EN LEDSAGEORDNING?

Ledsageordningens formål er at give børn og unge med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem.

  • Du udpeger selv den person, som du gerne vil have til at ledsage dig.
  • Kommunen skal herefter godkende og ansætte personen.
  • Personen skal have en ren straffeattest.
  • Der kan normalt ikke ansættes en person, som er nært knyttet til dig.
  • Hvis du er berettiget til ydelsen, får du 15 timers ledsagelse om måneden.

Ledsagelsen kan ske i forbindelse med kulturelle og sociale aktiviteter, fritidstilbud, besøg hos familie og venner eller andre aktiviteter, som du har lyst til.

Ledsageren kan også hjælpe med praktiske opgaver som at tage overtøj af og på, ved toiletbesøg og lignende.

Kommunen betaler ledsagerens løn, men du skal selv betale f.eks. transport og entré for jer begge.

Hvis du har fået bevilget ledsagelse, inden du fylder 67 år, har du ret til at beholde ordningen herefter.

Du kan læse mere om lovgivningen der danner baggrund for en bevilling i serviceloven §45.