Spring til indhold

Børn og unge med funktionsnedsættelser eller sygdom

Hvis du har et barn eller en ung med funktionsnedsættelse eller sygdom, skal dit barn ifølge loven, i videst muligt omfang kompenseres for følgerne af den nedsatte funktionsevne. 

 • Børn mellem 0 – 14 år: kan have kontakt til en sagsbehandler fra Børn og Familie
 • Unge mellem 15 – 18 år: kan have kontakt til en ungerådgiver hos Ungecentret

Du kan læse mere om de muligheder, I som familie har for at få hjælp til jeres barn på borger.dk

Hvordan kan Vordingborg Kommune hjælpe?

Hvis du har et barn eller en ung med en funktionsnedsættelse eller sygdom, hvor du har brug for ekstra hjælp, skal du først og fremmest kontakte dit barns nærmeste kontaktperson, som vil kunne guide dig videre. Det kan være dit barns sundhedsplejerske, dagplejer, pædagog, lærer eller ledelsen i dit barns institution eller skole.

Du kan også altid ringe til den Åbne Telefonrådgivning på: 55 36 46 00

 • Mandag kl. 9.00 – 12.00
 • Torsdag kl. 14.00 – 17.00

Via den Åbne Telefonrådgivning vil du også kunne få svar på konkrete spørgsmål eller blive guidet videre i forhold til, hvordan du bedst hjælper dit barn og jeres familie.  

Overgang fra ung til voksen

At gå fra at være ung til voksen er en stor begivenhed i livet. Det gælder for alle unge - også for unge med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse. Den unge er færdig med skolen, og hvad skal der så ske? 

I pjecen "Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse" kan du læse om, hvad der sker i forhold til kommunen, når et barn med funktionsnedsættelser fylder 18 år, samt hvad der sker i årene før det 18. år. 

Link til pjecen: Fra ung til voksen – fysisk og psykisk funktionsnedsættelse

Ledsageordning

Ledsager

 • Du kan søge om ledsagelse, hvis du har en varig fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Din funktionsnedsættelse betyder, at du ikke kan færdes alene.
 • Du er mellem 12 og 67 år. 

HVAD ER EN LEDSAGEORDNING?

Ledsageordningens formål er at give børn og unge med handicap større handlefrihed og mulighed for at deltage i aktiviteter på egen hånd, uden at være afhængig af, at forældre eller nærmeste pårørende følger dem.

 • Du udpeger selv den person, som du gerne vil have til at ledsage dig.
 • Kommunen skal herefter godkende og ansætte personen.
 • Personen skal have en ren straffeattest.
 • Der kan normalt ikke ansættes en person, som er nært knyttet til dig.
 • Hvis du er berettiget til ydelsen, får du 15 timers ledsagelse om måneden.

Ledsagelsen kan ske i forbindelse med kulturelle og sociale aktiviteter, fritidstilbud, besøg hos familie og venner eller andre aktiviteter, som du har lyst til.

Ledsageren kan også hjælpe med praktiske opgaver som at tage overtøj af og på, ved toiletbesøg og lignende.

Kommunen betaler ledsagerens løn, men du skal selv betale f.eks. transport og entré for jer begge.

Hvis du har fået bevilget ledsagelse, inden du fylder 67 år, har du ret til at beholde ordningen herefter.

Du kan læse mere om lovgivningen der danner baggrund for en bevilling i serviceloven §45.