Spring til indhold

Udvikling og trivsel

  • Mit barn trives ikke i dagplejen eller daginstitutionen.
  • Mit barn har svært ved at indgå i leg med de andre børn.
  • Mit barn udvikler sig ikke, som det skal.

HVAD SKAL JEG GØRE?

Hvis du oplever, at dit barn har udfordringer, som ligger op ad det ovenstående, skal du først og fremmest kontakte dit barns pædagog, lederen i dit barns dagtilbud eller dit barns dagplejer.

  • Pædagogerne i dit barns dagtilbud eller dit barns dagplejer kan vejlede dig og hjælpe dig i forhold til, hvordan du sammen med dagtilbuddet eller dagplejeren kan hjælpe dit barn.
  • I nogle tilfælde vil det være en god idé at arrangere et dialogmøde, hvor I kan tale om, hvilke initiativer der skal til, for at hjælpe dit barn videre i sin udvikling.
  • På et dialogmøde deltager du som forælder. Der kan også deltage eksterne fagpersoner afhængigt af, hvilke problematikker dit barn har. Det kan f.eks. være en psykolog, en sundhedsplejerske, en tale-hørekonsulent, en ergoterapeut eller andre.
  • Dialogmødet kan danne baggrund for henvisning til ekstra hjælp til dit barn.