Spring til indhold

Hvad er et dialogmøde

På et dialogmøde deltager du som forælder. Hvilke fagpersoner, der deltager, afhænger af barnets problematikker, men det kan f.eks. være en psykolog, en sundhedsplejerske, en tale-hørekonsulent, en ergoterapeut eller andre relevante fagpersoner.

Dialogmødet kan danne baggrund for henvisning til ekstra hjælp til dit barn.