Spring til indhold

Sprog og hørelse

Hvis dit barn har svært ved at lære at tale eller problemer med at høre, skal du tale med en af pædagogerne i dit barns daginstitution, lederen i dit barns daginstitution eller dit barns dagplejer.

Daginstitutionen eller dagplejeren kan hjælpe med at indstille dit barn til en af tale-hørekonsulenterne i Vordingborg Kommune. Det kan også være, at I sammen vurderer, at det er en god idé at holde et dialogmøde. 

Tale-hørekonsulenterne kan vejlede forældre med børn helt ned til 6 måneder.

Vejledning af tale-hørekonsulenten

  • Synes du, det er svært at tale med din baby? 
  • Har du et barn, der ikke pludrer?
  • Var du selv lang tid om at lære at tale?
  • Havde du svært ved at lære at læse og stave?

Så kan det være, du kan finde viden og hjælp via folderen: Sproget starter i hjemmet

Hvad er et dialogmøde

På et dialogmøde deltager du som forælder. Hvilke fagpersoner, der deltager, afhænger af barnets problematikker, men det kan f.eks. være en psykolog, en sundhedsplejerske, en tale-hørekonsulent, en ergoterapeut eller andre relevante fagpersoner.

Dialogmødet kan danne baggrund for henvisning til ekstra hjælp til dit barn.