Spring til indhold

Ønsker du dit barn skoleudsat?

  • Ønsker du dit barn skoleudsat skal du anmode om skoleudsættelse i forbindelse med skoleindskrivning (se anmodningsskema i bjælken til højre).
    Støttes anmodningen af dit barns dagtilbud, skal du samtidig aflevere en handleplan, som er udarbejdet af dit barns dagtilbud, i samråd med dig. 
  • Anmodning og eventuelt handleplan sendes til distriktsskoleleder. 
    Ved ønske om privatskole sendes anmodning og eventuelt handleplan til Chefen for Afdeling for Dagtilbud og Skoler. 
    Skoleudsatte børn skal også indskrives digitalt.
  • Har du spørgsmål til udfyldelse af anmodningsskema, handleplan eller andet, er du altid velkommen til at kontakte det dagtilbud, hvor dit barn går.