Spring til indhold

Flytter du til en anden adresse i Vordingborg Kommune

  • Hvis du flytter til en anden adresse i Vordingborg Kommune, der ligger i et andet skoledistrikt, kan du vælge at lade dit barn fortsætte på den skole, han eller hun allerede er indskrevet i.
  • Du skal dog være opmærksom på, at tilskuddet til transport mellem hjem og skole bortfalder.
  • Hvis du ønsker, at dit barn flytter skole til distriktsskolen, er dit barn garanteret en plads.
  • Du skal selv kontakte skolen for indmeldelse.