Spring til indhold

Regler for benyttelse af den kommunale skolebus

  • Om morgenen bør eleven være ved stoppestedet min. 5 minutter før køreplantidspunktet. Bussen venter ikke. Eleven kan stige på bussen langs hele ruten ved at vinke til chaufføren.
  • I bymæssig bebyggelse skal eleverne samle sig i grupper, således at bussen kun har brug for at stoppe for påstigning eller afstigning ca. for hver 400 meter. Når det er mørkt henstiller vi til at eleverne bærer refleksjakke, så de er mere synlige for chaufføren. Chaufføren vurderer ved hver påstigning, om bussen har kapacitet til at medtage alle kørselsberettigede elever, som forventes på den samlede rute.
  • Hvis bussen ikke bliver fyldt, optages alle elever på ruten. Hvis bussen bliver fyldt så meget, at kørselsberettigede elever med kommunalt buskort senere på ruten vil fylde bussen helt, skal chaufføren lukke for påstigning af elever, som ikke kan fremvise det kommunale skolebuskort.
  • Alle, som medtages i bussen, vil ikke blive afsat før den de er fremme ved enten skole eller elevens bopæl i henhold til køreplanens rutebeskrivelse.
  • Elever på den sidste del af ruten imod skolen om morgenen vil have størst risiko for ikke at få en plads i bussen. Det henstilles, at disse elever benytter anden befordring end skolebus på de ruter, som har flest passagerer.
  • Skolebussen er gratis at benytte for alle borgere, såfremt der er plads. af folkeskoleelever og elever fra Møn friskole og Øster Egesborg friskole