Spring til indhold

Mit barns skolevej er ikke udpeget som trafikfarlig, men jeg er uenig - Hvad gør jeg

Politiet og kommunen udpeger de trafikfarlige veje i det overordnede vejnet.

Trafikfarligheden skal for det enkelte barn vurderes ud fra den konkrete skolevej og de trafikmæssige forhold, barnets alder og modenhed, om barnet cykler eller går mv.

Spørgsmål kan rettes til Anne Marie Lundsdal på marnic@vordingborg.dk