Spring til indhold

Mit barn er ikke berettiget til kørsel, hvad så?

Hvis eleven ikke er berettiget til og fra skole, så må elev/forældre selv arrangere en løsning. Det kan være, at eleven kan gå eller cykle eller køres af andre. Hvis eleven bor i nærheden af en skolebusrute, kan denne benyttes gratis. Eleven skal dog være klar over, at bussen kan være så fyldt, at der ikke kan komme flere med. I denne situation vil kørselsberettigede folkeskoleelever, som kan fremvise et kommunalt skolebuskort, få fortrinsret. Erfaringsmæssigt vil det dog yderst sjældent ske, at bussen er overfyldt.

Folkeskoleelever, som bor i nærheden af en  offentlig busrute, kan på Vordingborg Kommunes hjemmeside bestille et DOT skolebuskort.

Hvis dette kort bruges dagligt, er det billigere end at købe rejsekort eller kontantbilletter. Privatskole- og friskoleelever skal bestille DOT-skolebuskortet hos skolesekretæren på egen skole.