Spring til indhold

Er mit barn kørselsberettiget

En elev i folkeskolen er berettiget til gratis kørsel imellem folkeregisteradresse og distriktsskole, hvis mindst en af følgende to betingelser er opfyldt:

1. 
Afstanden er længere end:
2,5 km for børnehaveklasse og 1.-3. klassetrin 
6 km for 4.-6. klassetrin 
7 km for 7.-9. klassetrin 
9 km for 10. klassetrin.

2.
Skolevejen er udpeget som trafikfarlig. Se kort

Kørselskontoret afgør efter en beregning, om eleven er kørselsberettiget grundet afstand. Spørgsmål kan rettes til kørselskontoret på korsel@vordingborg.dk eller telefon 55 36 25 60

Skoleadministrationen afgør efter en vurdering sammen med politiet, om eleven er kørselsberettiget grundet trafikfarlige veje. Spørgsmål kan rettes til Anne Marie Lundsdal på marnic@vordingborg.dk

Folkeskoleelever, som frivilligt har valgt at gå i en folkeskole udenfor eget skoledistrikt og elever i privat- eller friskole, kan ikke blive kørselsberettigede efter Folkeskoleloven.