Spring til indhold

Hvad sker der med min underretning

  • Den eller de, der har forældremyndigheden, har ret til at få at vide, hvad der står i underretningen, og hvem der har underrettet.
  • Hvis du indgiver en anonym underretning, modtages og behandles den lige så seriøst som enhver anden underretning. Uanset om der er tale om en skriftlig eller en telefonisk underretning.