Spring til indhold

Rapporter fra tilsyn

Her vil alle tilsynsrapporter fra både anmeldte og uanmeldte tilsyn løbende blive offentligt.
Vordingborg kommune fører tilsyn med kommunale dagtilbud, private institutioner og private pasningsordninger.

Kommunale daginstitutioner uanmeldt tilsyn 2021
Bårse Børnecenter

Kommunale daginstitutioner uanmeldt tilsyn efteråret 2020
De fire Årstider
Dronning Fanes Børnehus
Børnehuset Elnasminde
Børnehuset Kastanjen
Børnehuset Mejemarken
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Nordlys
Hjertehaven
Satelitten
Stege Børnehus

Private Institutioner uanmeldt tilsyn 2021
Frihaven

Private Institutioner uanmeldt tilsyn efteråret 2020
Skovsneglen
Slotsparken
Solstrålen
Spilopperne
Stjerneskuddet
Turmalin