Spring til indhold

Rapporter fra tilsyn

Her vil alle tilsynsrapporter fra både anmeldte og uanmeldte tilsyn løbende blive offentligt.
Vordingborg kommune fører tilsyn med kommunale dagtilbud, private institutioner og private pasningsordninger.

Kommunale daginstitutioner tilsyn efteråret 2020
Dronning Fanes Børnehus
Børnehuset Elnasminde
Børnehuset Kastanjen
Børnehuset Mejemarken
Børnehuset Mælkevejen
Børnehuset Nordlys
Satelitten
Stege Børnehus

Private Institutioner tilsyn efteråret 2020
Skovsneglen
Slotsparken
Solstrålen
Spilopperne
Stjerneskuddet
Turmalin